Przejdź do treści

Scallad Akredytowane Laboratorium Badawcze

Akredytacja

AB 1680

Od 2018 roku posiadamy akredytację Polskiego Centrum Akredytacji.

Akredytacja dotyczy zarówno systemu zarządzania pracą laboratorium jak metod z zakresu analizy ICP-OES.

Pełen zakres akredytacji naszego laboratorium znajduje się na stronie PCA.