Akredytowane laboratorium badawcze

Analiza ICP-OES

Świat niewidoczny gołym okiem

Laboratorium Scallad specjalizuje się w analizie pierwiastków chemicznych przy pomocy analizy ICP-OES (Inductively coupled plasma optical emission spectroscopy). Pracujemy na wysokiej klasy spektrometrze emisyjnym ze wzbudzeniem plazmowym. Analiza taka polega na wprowadzeniu odpowiednio przygotowanej próbki do plazmy i prawidłowym odczytaniu sygnału analitycznego emitowanego przez tę próbkę.

Wykonujemy analizę zawartości ponad 70 pierwiastków chemicznych (metali alkalicznych, metali przejściowych, metali ciężkich, półmetali, części niemetali) w bardzo niskich stężeniach, w różnego typu matrycach.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą laboratorium.