Akredytowane laboratorium badawcze

Akredytacja

Jesteśmy akredytowanym laboratorium badawczym. Posiadamy certyfikat Polskiego Centrum Akredytacji będącego krajową jednostką akredytującą. Zakres naszej akredytacji obejmuje metody badawcze oparte na Polskich Normach oraz własne Procedury Badawcze. Szczegółowe informacje dotyczące zakresu naszej akredytacji znajdą Państwo na stronie PCA.