Oferta

Oferujemy usługi z zakresu analizy pierwiastków przy pomocy wysokiej klasy spektrometru optycznego ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES). Zastosowanie tej nowoczesnej techniki umożliwia analizę wielu pierwiastków chemicznych w próbkach ciekłych i stałych.

Standardowo oferujemy analizę gleby, ścieków, wody, osadów ściekowych oraz różnego rodzaju roztworów wodnych. Wyniki analiz dostępne są w terminie 5 – 10 dni roboczych od potwierdzenia dostarczenia próbki do naszego laboratorium (informacje wysyłamy pocztą elektroniczną).

W praktyce badamy wszystkie próbki, które jesteśmy w stanie przeprowadzić do roztworu. Ustalenie możliwości, ceny oraz terminu wykonania analiz niestandardowych wymaga uprzedniego kontaktu z naszym laboratorium.

CENNIK

analit / usługa cena netto
pierwiastek chemiczny typu I* 25 PLN
pierwiastek chemiczny typu II** 35 PLN
mineralizacja próbki 80 PLN
*analit łatwiejszy do oznaczenia

**analit trudniejszy do oznaczenia